Hankkeen taustaa

Mäntsälän Aeron alueen tavoitteena on kehittää edelleen kasvavan Mäntsälän aluetta ja tukea kotimaista yrittäjyyttä. Kilpailuvalttina uudelle lentotoiminnan keskuksellemme toimii Mäntsälän harva asutus, keskeinen sijainti nopeiden liikenneväylien läheisyydessä sekä lähikuntien, kuten Hyvinkään sekä Nummelan lentopaikan rakentamiskielto.

Malmin lentopaikan sulkeutuessa ja Hernesaaren kopteritoiminnan loppuessa suuri osa lentoliikenteen yrittäjistä joutuu etsimään uuden toimipaikan jo lähitulevaisuudessa. Neuvotteluita lentotoiminnan siirtämisestä on käyty monille olemassa oleville lentopaikoille, mutta myös uusille rakentamattomille lentoliikenteen käyttöön ehdotetuille alueille. Ilmailuliikenteen yrittäjille toiminnan siirtäminen Mäntsälä Aeroon turvaisi kotimaisia työpaikkoja sekä tukisi suomalaista asiantuntijuutta.

Mäntsälä Aero on suunniteltu palvelemaan ilmailuyrittäjiä. Helikopteritoiminnan palvelualueisiin kuuluvat voimalinjojen kasviston hoitotyöt, etsintä- ja kuljetustehtävät sekä metsänhoidolliset lennot ja riistalaskennat lentäen.
Ilmailuliiketoiminnan palvelualueisiin kuuluvat mm. ambulanssi- ja pelastuslennot, maa- ja metsätalouslennot, sähkölinjojen tarkastus- ja raivauslennot, laserkeilaukset ja erilaiset kartoituslennot. Mäntsälä Aeron sijainti keskeisellä paikalla Etelä-Suomea vähentää siirtolentojen tarvetta ja säästää osaltaan luontoa ja kustannuksia.

Suurimpana tavoitteenamme on keskittää Mäntsälä Aeron alueelle tällä hetkellä Malmin lentopaikalla tapahtuva huoltotoiminta.

Ei voi myöskään unohtaa alan vientimahdollisuuksia Venäjälle tai Baltian maihin. Nykyisin venäläisten omistamiin helikoptereihin tehdään huoltoja suomalaisissa korjaamoissa. Mäntsälä Aerolla on myös mainio sijainti ajatellen esimerkiksi Pietarin alueen asiakkaita. Lento helikopterilla Mäntsälään Pietarin alueelta kestää 1-2 tuntia.

Hanke on kokonaan kotimaisten yrittäjien rahoittama eikä Mäntsälän kunta tai valtio ole osallisena sen rahoittamisessa.

Alueen lentotoiminnasta ei ole tulossa Malmin korvaajaa ilmailulle, eikä toiminta ole vertailukelpoinen aikaisempien lentopaikkojen suhteen. Aikaisemmat Hirvihaaraan suunnitellut lentopaikat ovat olleet yli 5 kertaa isompia rahti- ja matkustajaliikenteeseen kelpaavia kenttiä. Lisäksi näillä on ollut 24/7 toiminta-ajatus.

Nyt suunniteltu Mäntsälä Aeron kenttä vastaa toiminnaltaan lähes 70 jo Suomessa olevan kentän toimintaa. Aerolla on lentoja vain valoisaan aikaan. Ei yölentoja ollenkaan eikä edes lentokenttävaloja.

Aeron alueen käyttö on suunniteltu vain yritys- ja koulutustoiminnalle ja alueelle ei ole mahdollista tulla pienkonetta isommalla lentokoneella (poikkeuksena helikopterit). Lentopaikan käyttö on sallittua vain Aeron jäsenille.

Jokaisen lentäjän kanssa tehdään sopimus toimintatavoista kentän ympäristössä. Asutus otetaan huomioon ja mm. talojen ja kaupunkialueiden yli ei lennetä. Näin saadaan rasite asutukselle lähes nollaan.