MÄNTSÄLÄ AERO - KEVYEN ILMAILUN LENTOKENTTÄHANKE

HANKKEEN TAUSTA

Tarve kehittää kevyen ilmailun toimintaa ja rakentaa nykyaikainen tulevaisuuden lentotoiminnan keskus Uudellemaalle.
Huomioitavaa:
- Muutokset Malmin ilmailutoiminnassa
- Hyvinkään ja Nummelan lentopaikkojen rajoitukset
- Hernesaaren kopteritoiminnan lopetus

Lue lisää hankkeen taustoista

TAVOITTEET

- Palvella ilmailua ja ilmailuharrastajia
- Tukea kotimaista yrittäjyyttä
- Toimia kiihdytyskilpailujen kisapaikkana
- Toimia monipuolisena tapahtumakeskuksena Mäntsälän ja koko Uudenmaan alueella
- Saada Mäntsälän alueelle lisää työpaikkoja
- Tuottaa laadukkaita tapahtumia

YMPÄRISTÖASIAT HUOMIOIDEN YHTEISTYÖSSÄ KOHTI TULEVAISUUTTA

HANKKEEN AIKATAULU

- YVA valmistuu kevään 2019 aikana, jonka jälkeen tehdään jatkosuunnitelmat
- Hankkeen toteuttaminen vie vaihtoehdosta riippuen aikaa arviolta 2‐ 6 vuotta
- Kentän ensimmäisen osan käyttöönotto voisi tapahtua aikaisintaan vuonna 2020 (riippuu YVA-lausunnosta)

HANKKEEN TILANNEKATSAUS KEVÄT 2019

- Alueen rakentaminen on ollut käynnissä kesästä 2018 alkaen
- Aluetta tasoitetaan parhaillaan
- Alueelle on vedetty sähköyhteydet
- Kärkihankkeena tieliittymän rakentaminen alueelle

LENTOKENTTÄALUEEN KOKO

- Hankealueen pinta‐ala on 51 hehtaaria
- Kiitorata 1,2 km

KENTTÄHANKKEEN MALLIVAIHTOEHDOT

- Vaihtoehto 1: Pitkä kenttä ja kiihdytysrata
- Vaihtoehto 2: Pitkä kenttä ja huoltoasema
- Vaihtoehto 3: Pitkä kenttä
- Vaihtoehto 4: Lyhyt kenttä
- Vaihtoehto 0: Alueen tasaus ja muuttaminen pelloksi

LENTO-OPERAATIOIDEN MÄÄRÄ

- Vaihtoehdossa 1. vuotuinen lento‐operaatioiden määrä on enintään 60 000 ja vaihtoehdossa 2 enintään 40 000.
- Suuri osa lento‐operaatioista muodostuu koulutuslennoista ja läpilaskuharjoittelusta.
- Pitkän kentän vaihtoehdossa, jossa on vain yksi lentokonehalli (vaihtoehto 3), kentälle tulee läpilentokielto eikä kentällä ole koulutuslentoja. Silloin vuotuinen lento‐operaatioiden enimmäismäärä on 5000.
- Lyhyen kentän vaihtoehdossa (vaihtoehto 4) vuotuinen lento‐operaatioiden enimmäismäärä on 2200.
- Lennot painottuvat kesäaikaan, jolloin valoisa aika on pitkä.
- Talvella lentoja on sääolojen ja valoisan ajan lyhyyden takia huomattavasti vähemmän kuin kesäaikaan.

Hiilineutraali lentokenttä

- lähtökohtana löytää mahdollisimman hiilineutraali vaihtoehto kenttäalueen sähkö- ja lämmöntuotantoon
- 100% uusiutuvalla energialla
- oma hakelämpölaitos
- kattopintoihin ja tarvittaessa meluvalleihin aurinkopaneeleita

Tehdyt selvitykset

- Energiaselvitys
- Trafin lupa käsittelyssä, ei estettä toiminnalle
- Melukartoitus
- Maaperäkartoitus
- Luontokartoitus

- Perhosselvitys
- Natura-arvio
- Ekoyhteystarkastelu