Mäntsälä Aero lentopäivänä 3D-mallinnusMäntsälä Aeron alueella tehtiin viime viikolla tehostettu lentopäivä. Alueella ja sen ympäröivässä maastossa tehtiin 3D-mallinnuksia ja näin saimme tallennettua tietoa 3 cm tarkkuudella kentän piirustuksiin. Kentällä olemme pitäneet rakennuspuuhista tietoisesti taukoa, mutta kentän suunnittelu ja lupaprosesseja on viety vauhdilla eteenpäin. Kaikkiaan tutkimus- ja selvitystyötä on tehty nyt yli 1000 sivun verran, pidetty kymmeniä kokouksia eri viranomaisten kanssa. Aeron suunnitteluun on ottanut osaa n. 50 henkilöä virkojensa puolesta. Olemme saaneet nyt suunnitelmat hiottua niin pitkälle kuin mahdollista ja lupaprosessi etenee. Iso kiitos kaikille suunnittelussa mukana olijoille ja kovasti vahvistuneelle kentän puolestapuhujille ja kannattajille.